U.S. Cybersecurity og Infrastructure Security Agency (CISA) har sammen laget en liste med de (top 30) vanligste sårbarhetene som blir utnyttet i angrep, basert på historiske data fra 2020 (samt sålangt i 2021)

Du kan se listen over de ulike sårbarheten her –> https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-209a PDF utgave her –> https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/publications/AA21-209A_Joint%20CSA_Top%20Routinely%20Exploited%20Vulnerabilities.pdf

Sårbarhetene kommer fra en ulike rekke leverandører. Basert på historikk data fra 2020, er følgende de meste utnyttet sårbarhetene:

 • Citrix - CVE-2019-19781 - arbitrary code execution
 • Pulse - CVE 2019-11510 - arbitrary file reading
 • Fortinet - CVE 2018-13379 - path traversal
 • F5- Big IP - CVE 2020-5902 - remote code execution (RCE)
 • MobileIron - CVE 2020-15505 - RCE
 • Microsoft - CVE-2017-11882 - RCE
 • Atlassian - CVE-2019-11580 - RCE
 • Drupal - CVE-2018-7600 - RCE
 • Telerik - CVE 2019-18935 - RCE
 • Microsoft - CVE-2019-0604 - RCE
 • Microsoft - CVE-2020-0787 - elevation of privilege
 • Microsoft - CVE-2020-1472 - elevation of privilege

Vi så blant annet at Citrix sårbarheten alene kunne påvirke opptil 850 organisasjoner i Norge. Samt blant annet CVE-2021-26855 (Microsoft Exchange) som ble utnyttet mot Stortinget som gjorde det mulig for angripere å hente ut Epost kontoer fra den lokale Exchange databasen ved å kjøre egendefinert kode mot OWA/EXC.

I 2021 fortsetter angripere å benytte seg av målrettet sårbarheter mot enheter/tjenester som er offentlig tilgjengelig. Blant de som er svært utnyttet så langt i 2021, er sårbarheter i Microsoft, Pulse, Accellion, VMware og Fortinet.

De har også kompilert en liste over de ulike CVEene med tiltak man kan gjøre for å fikse opp i de ulike sårbarhetene.