PrintNightmare - CVE-2021-34527

Hva er det? Den 30 Juli, ble det avdekket en sårbarhet i Print Spooler tjenesten i Windows. Som er en innebygget tjeneste i Windows som håndterer utskrift samt er også ansvarlig for driver innstallasjon knyttet til oppkobling av skrivere på Windows operativsystem. Det har kommet en del informasjon knyttet til denne sårbarheten samtidig som den er veldig omfattende og dekkes av flere CVE’er. 1: CVE-2021-1675 (https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-1675) som ikke er sårbarheten dubbet PrintNightmare....

July 27, 2021 · 3 min · Me